Dhirendra Kumar Pradhan

Joint-Secretary (Tech.)

Recent News

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ माघ देखि २०७६ चैत्र सम्म)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
मालसामान सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र अह्वानको सूचना
बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष सम्म)
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष सम्म)
Site Visited :