Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Forest Research and Training Centre

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Updates :

इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका,२०७६ सच्याइएको सूचना सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७ आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१४) "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३),सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ बैशाख देखि२०७६ आषाढ सम्म) Local level (753) Forest and Watershed Maps Available परिपत्र सम्बन्धमा फर्निचर तथा कार्यालय प्रयोजनका समानहरु लिलामि बिक्रिक्रो लागी बोलपत्र आह्वानको सुचना खरिद शाखा गठन बारेको सूचना Website of Banko Janakari for Online Publication

Events

Welcome to Forest Research and Training Centre

Forest Research and Training Centre is a Government body under the Ministry of Forests and Environment, responsible for forestry research and survey activities at the national level. It also offers forestry training and extension services. With an objective of conducting forest resources survey, Forest Resources Survey Project (FRSP) was set up under the Department of Forests in 1963. It was later upgraded as the Forest Survey and Research Office (FSRO) in 1976. The office was reformed to a Forest Research and Survey Centre (FORESC), a semi-autonomous body in 1993.  It was emerged as a separate Department of Forest Research and Survey in 1999. In 2018, the Department and the Central Forestry Training and Extension Centre were merged and established as the Forest Research and Training Centre (FRTC).FRTC has four division as the following aims,objective and activities

Aims and Objectives

  • Conduct scientific research and survey on forestry sector;
  • Conduct national level forest inventory and develop forest resource database;
  • Carry out forest cover mapping and prepare forest maps;
  • Conduct training relevant to forest resource management to forestry sector personnel.

Major activities

  • Scientific forestry research/studies
  • Forest cover mapping
  • National forest inventory
  • Capacity building and extension