Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Forest Research and Training Centre

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Updates :

इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका,२०७६ सच्याइएको सूचना सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७ आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१४) "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३),सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ बैशाख देखि२०७६ आषाढ सम्म) Local level (753) Forest and Watershed Maps Available परिपत्र सम्बन्धमा फर्निचर तथा कार्यालय प्रयोजनका समानहरु लिलामि बिक्रिक्रो लागी बोलपत्र आह्वानको सुचना खरिद शाखा गठन बारेको सूचना Website of Banko Janakari for Online Publication

Events

Forest policy Research & Planning Division

Forest policy Research & Planning Division is responsible for research on biodiversity and watershed,forest policy evaluation and overall management of this institution. It is also involved in preparing programme and budget of this research and training institution and monitoring of activities.

1.Planning and Policy Program Evaluation Study Section

2.Bio-Diversity and Watershed Research Section

3.Administration and Information Section

4.Finance Adminstration Section

Contact 

For further information, please contact:

 

E-mail:

Official E-mail:

Department of Forest Research and Survey
GPO Box 3339 , Tel: 977-014233510, Mob:9841499987

Kathmandu , Nepal