Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Forest Research and Training Centre

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Updates :

इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका,२०७६ सच्याइएको सूचना सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७ आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१४) "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३),सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ बैशाख देखि२०७६ आषाढ सम्म) Local level (753) Forest and Watershed Maps Available परिपत्र सम्बन्धमा फर्निचर तथा कार्यालय प्रयोजनका समानहरु लिलामि बिक्रिक्रो लागी बोलपत्र आह्वानको सुचना खरिद शाखा गठन बारेको सूचना Website of Banko Janakari for Online Publication

Events

Field Station

There are five field stations residing at five development regions. They are namely Tarahara Field Station, Hetauda Field Station, Butwal Field Station, Surkhet Field Station and Jhanjhatpur Field Station.