नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

सूचना तथा समाचारहरु

१० श्रावण
२०८१

चमेना गृह संचालन सम्बन्धी सिलबन्धी दर भाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

डाउलोड

बिशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।

डाउलोड

विभिन्न रुख नाप्ने उपकरण खरिद सम्बन्धी Online सिल कोटेशन आहवानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८१/०१/२८)

डाउलोड

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०८० माघ देखि २०८० चैत्रसम्म

डाउलोड

Laboratory equipment: Flame AAS खरिद सम्बन्धी Online बोलपत्र आह्वान को सूचना

डाउलोड

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०८० कार्तिक देखि २०८० पौष सम्म

डाउलोड
०४ पुस
२०८०

वार्षिक कार्यान्बयन कार्यविधि

डाउलोड
१२ मंसिर
२०८०

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०८० श्रावण देखि २०८० आश्विन सम्म

डाउलोड
२० कात्तिक
२०८०

Request for feedbacks

डाउलोड
०२ कात्तिक
२०८०

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

डाउलोड
३१ भदौ
२०८०

इन्टर्नसिप संचालनका लागि आसय पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा

डाउलोड
०५ श्रावण
२०८०

सूचीकृत गराउने बारेको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१३ बैशाख
२०८०

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७९ माघ देखि २०७९ चैत्रसम्म

डाउलोड
१६ फागुन
२०७९

Intern List for AFU

डाउलोड
२२ माघ
२०७९

सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
०६ पुस
२०७९

जानकारी सम्बन्धमा

डाउलोड
२७ मंसिर
२०७९

प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

डाउलोड
१४ मंसिर
२०७९

राष्ट्रिय वन श्रोत (स्थायी नमुना प्लटहरुको) सर्वेक्षण गर्नेआशयको सूचना

डाउलोड
०६ मंसिर
२०७९
२२ कात्तिक
२०७९

इन्टर्नसिप सञ्चालनका लागि आशयपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा।

डाउलोड
२२ कात्तिक
२०७९

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७९ श्रावण देखि २०७९ आश्विनसम्म

डाउलोड
१५ कात्तिक
२०७९

संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको वारे

डाउलोड
१५ कात्तिक
२०७९

मिचाहा प्रजातीको अध्ययन गर्ने का लागि सो बिषय सम्बन्धी अनुभव भएका बिज्ञ केन्द्रमा सूचिकृत गर्नु हुन यो सूचना प्रकासित गरिएको छ |

डाउलोड
०९ असोज
२०७९

इन्टर्न्सिप सञ्चालनका लागि आसय पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा

डाउलोड
०२ असोज
२०७९

मुख्य प्रजातीहरुको allometric equation तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा DGPS with DRONE multi spectra खरिद र बान्स् सम्बन्धी श्रोत सर्वेक्षण आसयको सूचना

डाउलोड
१३ श्रावण
२०७९

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७९ बैसाख देखि २०७९ अषाढसम्म

डाउलोड

दक्ष विज्ञको सूचि(रोष्टर)मा नाम समावेश गर्ने तथा सुचि दर्ताको लागि इच्छुक सेवा प्रदायक संस्था व्यक्ति वाट निवेदन माग गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्
३१ असार
२०७९

Comments for Forest Resources Assessment (FRA) २०२२ Draft

पुरा पढ्नुहोस्
१२ बैशाख
२०७९

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७८ माघ देखि २०७८ चैत्रसम्म

डाउलोड
०८ चैत
२०७८

परामर्स दाता छनौट सम्बन्धमा

डाउलोड
२२ फागुन
२०७८

प्रस्ताब छ्नौट सम्बन्धी आसयको सूचना

डाउलोड
२० फागुन
२०७८

प्रस्ताब छ्नौट सम्बन्धी आसयको सूचना

डाउलोड
०५ फागुन
२०७८

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

डाउलोड
०४ फागुन
२०७८
२० माघ
२०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७८ कार्तिक देखि २०७८ पौष सम्म

डाउलोड
१८ माघ
२०७८

प्रस्ताब पेस गर्ने सम्बन्धमा

डाउलोड
२९ कात्तिक
२०७८

Request for Expression of Interest (EoI)

डाउलोड
१५ कात्तिक
२०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०७८ आश्विन सम्म)

डाउलोड
११ कात्तिक
२०७८

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

डाउलोड
१७ असोज
२०७८

सबारी भाडा सम्बन्धी

डाउलोड

सबारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी अनलाइन बोलपत्र आह्वानको सूचना

डाउलोड
१५ श्रावण
२०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७८ बैशाख देखि २०७८ अषाढ सम्म)

डाउलोड
१२ श्रावण
२०७८

सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना

डाउलोड
१४ जेठ
२०७८

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

डाउलोड
१७ बैशाख
२०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म)

डाउलोड
०९ बैशाख
२०७८

Requesting Feedback from reader

डाउलोड
२० चैत
२०७७

उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

डाउलोड
१९ चैत
२०७७

उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना सच्याइएको बारे |

डाउलोड
२८ फागुन
२०७७

बोल पत्र अस्विकृत गरिएको सम्बन्धमा

डाउलोड
१६ माघ
२०७७

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ कार्तिक देखि २०७७ पौष सम्म )

डाउलोड
०४ माघ
२०७७

उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना

डाउलोड
०४ माघ
२०७७

उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना

डाउलोड
०९ पुस
२०७७

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST

पुरा पढ्नुहोस्
३० मंसिर
२०७७

सच्याइएको सम्बन्धमा

डाउलोड
३० मंसिर
२०७७

बोलपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२९ मंसिर
२०७७

आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१९ मंसिर
२०७७

फर्निचर ऐण्ड फिक्सचर्स खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

डाउलोड
१८ मंसिर
२०७७

सवारीसाधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्रपत्र आह्वानको सूचना ।

डाउलोड
१५ मंसिर
२०७७

आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
२१ कात्तिक
२०७७

आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१९ कात्तिक
२०७७

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०७७ आश्विन सम्म )

डाउलोड
०६ कात्तिक
२०७७

आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१८ श्रावण
२०७७

आ.व. ०७६/०७७ को वार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति

डाउलोड
११ श्रावण
२०७७

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ बैशाख देखि २०७७ अषाढ सम्म )

डाउलोड
०६ श्रावण
२०७७

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ माघ देखि २०७६ चैत्र सम्म)

डाउलोड
२५ चैत
२०७६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

डाउलोड
२१ फागुन
२०७६

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

डाउलोड
२९ माघ
२०७६

मालसामान सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र अह्वानको सूचना

डाउलोड
१९ माघ
२०७६

बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका

डाउलोड
१२ माघ
२०७६

हार्दिक निमन्त्रणा

डाउलोड
०७ पुस
२०७६

शोध प्रस्ताब उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

डाउलोड
०७ पुस
२०७६

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ श्रावन देखि २०७६ आश्विन सम्म)

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका, २०७६

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

सच्याइएको सूचना

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७)

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१४)

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

"समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा)

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

निर्णय कार्यान्बयन सम्बन्धमा

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३),सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ बैशाख देखि२०७६ आषाढ सम्म)

डाउलोड
२४ असोज
२०७५

South Asian Agroforestry Conference ( PROGRAM AGENDA (DRAFT )

डाउलोड

आशयको सूचना

डाउलोड

फर्निचर ऐण्ड फिक्सचर्स ताथा ल्यापटप कम्प्यूटर खरिद सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै सिलवन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना

डाउलोड

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष सम्म)

डाउलोड

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी Online बोलपत्र आहवानको सूचना

डाउलोड

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०८० बैशाख देखि २०८० आषाढसम्म

डाउलोड

प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

डाउलोड

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७८ माघ देखि २०७८ चैत्रसम्म

डाउलोड

दक्ष विज्ञको सूचि(रोष्टर)मा नाम समावेश गर्ने तथा सुचि दर्ताको लागि इच्छुक सेवा प्रदायक संस्था व्यक्ति वाट निवेदन माग गर्ने सम्वन्धि सूचना

पुरा पढ्नुहोस्

Comments for Forest Resources Assessment (FRA) २०२२ Draft

पुरा पढ्नुहोस्

Request for Expression of Interest (EoI)

डाउलोड