नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

कार्यक्रमहरु

Land cover Monitoring

डाउलोड
१२ माघ
२०७६

International Year of Plant Health,२०२०

पुरा पढ्नुहोस्
०७ माघ
२०७६

वन विज्ञानका विद्यार्थीहरुको लागि इन्टर्नशिप सम्बन्धी अभिमुखीकरीण कार्यक्रम

पुरा पढ्नुहोस्
०७ माघ
२०७६

Science-Policy Dialogue on ‘Forests and Education’

पुरा पढ्नुहोस्
०७ माघ
२०७६

Training program on validation of analytical methods used to analyze N, P, and K in Soil laboratory of DFRS”

पुरा पढ्नुहोस्
०७ माघ
२०७६

First Training of Implementing GLAD System for forest cover change mapping in Nepal

पुरा पढ्नुहोस्
०७ माघ
२०७६
०७ माघ
२०७६

Bhutanese foresters visit DFRS

०७ माघ
२०७६

DFRS Internal Seminar Series

पुरा पढ्नुहोस्