नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. राष्ट्रिय गीत Watch Video

ताजा जानकारी

१० श्रावण
२०८१

चमेना गृह संचालन सम्बन्धी सिलबन्धी दर भाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्

बिशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्

विभिन्न रुख नाप्ने उपकरण खरिद सम्बन्धी Online सिल कोटेशन आहवानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८१/०१/२८)

पुरा पढ्नुहोस्

Laboratory equipment: Flame AAS खरिद सम्बन्धी Online बोलपत्र आह्वान को सूचना

पुरा पढ्नुहोस्

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०८० माघ देखि २०८० चैत्रसम्म

पुरा पढ्नुहोस्