नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क तथा सुझाव

सुझाव तथा प्रतिकृया


सम्पर्क ठेगाना

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल
+९७७-१-५३२०४८२
info@frtc.gov.np