क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. विकास र संरक्षणका लागि व्यवस्थापन तालिम म्यानुअल , २०७९ कार्यबिधि / निर्देशिका २०२२-०७-०२ डाउनलोड
2. बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका कार्यबिधि / निर्देशिका २०२०-०२-०२ डाउनलोड
3. इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका,२०७६ कार्यबिधि / निर्देशिका डाउनलोड