• Field Image & Chalnakhel Bamboo

  Field Image & Chalnakhel Bamboo

 • Forest Resource Assessment

  Forest Resource Assessment

 • Bamboo Inventory

  Bamboo Inventory

 • Celebrating International Year of Plant Health 2020

  Celebrating International Year of Plant Health 2020

   महानिर्देशक

यम प्रसाद पोखरेल

यम प्रसाद पोखरेल


सह-सचिव (प्रा.)
वृष्तित विवरण

   उप-महानिदेशक

धीरेन्द्र कुमार प्रधान

धीरेन्द्र कुमार प्रधान


सह-सचिव (प्राविधिक)
वृष्तित विवरण
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
थप हेर्नुहोस्

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान