क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. आ.व. ०७६/०७७ को वार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति योजना तथा अनुगमन २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ बैशाख देखि २०७७ अषाढ सम्म ) सूचना अधिकारी २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३. Bankojanakari: A Journal of Forestry Information for Nepal Managing-Editor,Bankojanakari २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
४. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ माघ देखि २०७६ चैत्र सम्म) सूचना शाखा २०२०-०७-२१ सूचना हेर्नुहोस्
५. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना sarbajanik ikai २०२०-०४-०७ सूचना हेर्नुहोस्
६. दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२०-०३-०४ सूचना हेर्नुहोस्
७. मालसामान सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र अह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई २०२०-०२-१२ सूचना हेर्नुहोस्
८. बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका FRTC २०२०-०२-०२ सूचना हेर्नुहोस्
९. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष सम्म) सूचना अधिकारी २०२०-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१०. हार्दिक निमन्त्रणा Silviculture २०२०-०१-२६ सूचना हेर्नुहोस्
११. शोध प्रस्ताब उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा Planning and Policy Program Evaluation Study Section २०१९-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१२. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ श्रावन देखि २०७६ आश्विन सम्म) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
१३. इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका, २०७६ FRTC सूचना हेर्नुहोस्
१४. सच्याइएको सूचना FRTC सूचना हेर्नुहोस्
१५. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
१६. सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७ FRTC सूचना हेर्नुहोस्
१७. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१४) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
१८. "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
१९. निर्णय कार्यान्बयन सम्बन्धमा FRTC सूचना हेर्नुहोस्
२०. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३),सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ बैशाख देखि२०७६ आषाढ सम्म) FRTC सूचना हेर्नुहोस्
२१. South Asian Agroforestry Conference ( PROGRAM AGENDA (DRAFT ) FRTC सूचना हेर्नुहोस्