सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०८० कार्तिक देखि २०८० पौष सम्म

प्रकाशित मिति: २०२४-०२-०९

डाउनलोड