वन विज्ञानका विद्यार्थीहरुको लागि इन्टर्नशिप सम्बन्धी अभिमुखीकरीण कार्यक्रम

प्रकाशित मिति: २०२०-०१-२१

२०७६।१०।०६ गते सोमबार बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा सम्पन्न,वन विज्ञानका विद्यार्थीहरुको लागि इन्टर्नशिप सम्बन्धी अभिमुखीकरीण कार्यक्रम सम्पन्न भयो |