S.N. Title Submitted By Published Date
1. सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना Sarwajanik kharid ikaai 2023-02-05 View Notice
2. Intern List for AFU Planing Section 2023-02-28 View Notice
3. जानकारी सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद इकाई 2022-12-21 View Notice
4. प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना सार्वजनिक खरिद इकाई 2022-12-13 View Notice
5. प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना सार्वजनिक खरिद इकाई 2022-12-13 View Notice
6. Requesting Feedback FRTC 2022-11-22 View Notice
7. राष्ट्रिय वन श्रोत (स्थायी नमुना प्लटहरुको) सर्वेक्षण गर्नेआशयको सूचना सार्वजनिक खरिद इकाई 2022-11-30 View Notice
8. इन्टर्नसिप सञ्चालनका लागि आशयपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा। योजना शाखा 2022-11-08 View Notice
9. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७९ श्रावण देखि २०७९ आश्विनसम्म suchana Ahikari 2022-11-08 View Notice
10. संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको वारे सार्वजनिक खरिद इकाई 2022-11-01 View Notice
11. मिचाहा प्रजातीको अध्ययन गर्ने का लागि सो बिषय सम्बन्धी अनुभव भएका बिज्ञ केन्द्रमा सूचिकृत गर्नु हुन यो सूचना प्रकासित गरिएको छ | सिल्वीकल्चर सेक्सन 2022-11-01 View Notice
12. इन्टर्न्सिप सञ्चालनका लागि आसय पत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा योजना शाखा 2022-09-25 View Notice
13. मुख्य प्रजातीहरुको allometric equation तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा DGPS with DRONE multi spectra खरिद र बान्स् सम्बन्धी श्रोत सर्वेक्षण आसयको सूचना 2022-09-28 2022-09-18 View Notice
14. Call for articles FRTC 2022-08-17 View Notice
15. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७९ बैसाख देखि २०७९ अषाढसम्म FRTC 2022-07-29 View Notice
16. दक्ष विज्ञको सूचि(रोष्टर)मा नाम समावेश गर्ने तथा सुचि दर्ताको लागि इच्छुक सेवा प्रदायक संस्था व्यक्ति वाट निवेदन माग गर्ने सम्वन्धि सूचना । सार्वजनिक खरिद इकाई 2022-07-26 View Notice
17. Comments for Forest Resources Assessment (FRA) 2022 Draft FRTC 2022-07-15 View Notice
18. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७८ माघ देखि २०७८ चैत्रसम्म सूचना अधिकारी 2022-04-25 View Notice
19. परामर्स दाता छनौट सम्बन्धमा सर्वेक्षण शाखा 2022-03-22 View Notice
20. प्रस्ताब छ्नौट सम्बन्धी आसयको सूचना सार्वजनिक खरिद इकाई 2022-03-06 View Notice
21. प्रस्ताब छ्नौट सम्बन्धी आसयको सूचना sarbajanik kharid Ikaai 2022-03-04 View Notice
22. आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा सार्बजनिक खरिद इकाई 2022-02-17 View Notice
23. Call for Article Banko Janakari Editorial Board 2022-02-16 View Notice
24. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३) सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण २०७८ कार्तिक देखि २०७८ पौष सम्म suchana adhikari 2022-02-03 View Notice
25. प्रस्ताब पेस गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक इकाई 2022-02-01 View Notice
26. Request for Expression of Interest (EoI) Sarwajanik Ikai 2021-11-15 View Notice
27. Request for Expression of Interest (EoI) Sarwajanik Ikai 2021-11-15 View Notice
28. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०७८ आश्विन सम्म) सूचना अधिकारी 2021-11-01 View Notice
29. बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई 2021-10-28 View Notice
30. सबारी भाडा सम्बन्धी सबारी भाडा सम्बन्धी 2021-10-03 View Notice
31. सबारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी अनलाइन बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई 2021-09-09 View Notice
32. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७८ बैशाख देखि २०७८ अषाढ सम्म) सूचना अधिकारी 2021-07-30 View Notice
33. सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई 2021-07-27 View Notice
34. सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना Sarwajanik kharid Ikai 2021-05-28 View Notice
35. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म) Information 2021-04-30 View Notice
36. Requesting Feedback from reader Bio-Metry Section 2021-04-22 View Notice
37. उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । सार्वजनिक खरिद इकाई 2021-04-02 View Notice
38. उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना सच्याइएको बारे | सार्बजनिक खरिद इकाई 2021-04-01 View Notice
39. बोल पत्र अस्विकृत गरिएको सम्बन्धमा सार्बजनिक खरिद इकाई 2021-03-12 View Notice
40. आशयको सूचना FRTC 2021-03-10 View Notice
41. फर्निचर ऐण्ड फिक्सचर्स ताथा ल्यापटप कम्प्यूटर खरिद सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै सिलवन्दी दरभाउपत्र अह्वानको सूचना Sarwajanik kharid Ikai 2021-02-20 View Notice
42. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ कार्तिक देखि २०७७ पौष सम्म ) Information 2021-01-29 View Notice
43. Call for article Banko Janakari Editorial Board 2021-01-28 View Notice
44. उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई 2021-01-17 View Notice
45. उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई 2021-01-17 View Notice
46. CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST Ecosystem Type mapping Program 2020-12-24 View Notice
47. सच्याइएको सम्बन्धमा सार्बजनिक खरिद इकाइ 2020-12-15 View Notice
48. बोलपत्र पेश गर्ने वारेको सूचना Soil Section 2020-12-15 View Notice
49. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना सर्वेक्षण शाखा 2020-12-14 View Notice
50. फर्निचर ऐण्ड फिक्सचर्स खरिद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना। sarbajanik kharid Ikai 2020-12-04 View Notice
51. सवारीसाधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्रपत्र आह्वानको सूचना । sarbajanik kharid Ikai 2020-12-03 View Notice
52. आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना FRTC 2020-11-30 View Notice
53. आशय पत्र पेश गर्ने वारेको सूचना FRTC 2020-11-06 View Notice
54. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०७७ आश्विन सम्म ) सूचना शाखा 2020-11-04 View Notice
55. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना सर्वेक्षण शाखा 2020-10-22 View Notice
56. आ.व. ०७६/०७७ को वार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति योजना तथा अनुगमन 2020-08-02 View Notice
57. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७७ बैशाख देखि २०७७ अषाढ सम्म ) सूचना अधिकारी 2020-07-26 View Notice
58. Call for article Managing-Editor,Bankojanakari 2020-07-24 View Notice
59. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ माघ देखि २०७६ चैत्र सम्म) सूचना शाखा 2020-07-21 View Notice
60. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना sarbajanik ikai 2020-04-07 View Notice
61. दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई 2020-03-04 View Notice
62. मालसामान सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र अह्वानको सूचना सार्बजनिक खरिद इकाई 2020-02-12 View Notice
63. बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको प्राविधिक परिक्षण निर्देशिका FRTC 2020-02-02 View Notice
64. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ कार्तिक देखि २०७६ पौष सम्म) सूचना अधिकारी 2020-01-29 View Notice
65. हार्दिक निमन्त्रणा Silviculture 2020-01-26 View Notice
66. शोध प्रस्ताब उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा Planning and Policy Program Evaluation Study Section 2019-12-23 View Notice
67. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३), सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ श्रावन देखि २०७६ आश्विन सम्म) FRTC View Notice
68. इन्टर्न्शिप कार्यक्रम कार्यान्बयन कार्यबिधि निर्देशिका, २०७६ FRTC View Notice
69. सच्याइएको सूचना FRTC View Notice
70. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७) FRTC View Notice
71. सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना गोरखपत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१७ FRTC View Notice
72. आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७६/०६/१४) FRTC View Notice
73. "समृद्धिका लागि वन" नीतिगत बहश कार्यक्रमको प्रतिबेदन(मस्यौदा) FRTC View Notice
74. निर्णय कार्यान्बयन सम्बन्धमा FRTC View Notice
75. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५(३),सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ अनुसार प्रेषित सूचनाहरुको विवरण (२०७६ बैशाख देखि२०७६ आषाढ सम्म) FRTC View Notice
76. South Asian Agroforestry Conference ( PROGRAM AGENDA (DRAFT ) FRTC View Notice
Site Visited : logo creation