नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाण्डौँ, नेपाल

वन विज्ञानका विद्यार्थीहरुको लागि इन्टर्नशिप सम्बन्धी अभिमुखीकरीण कार्यक्रम

२०७६।१०।०६ गते सोमबार बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा सम्पन्न,वन विज्ञानका विद्यार्थीहरुको लागि इन्टर्नशिप सम्बन्धी अभिमुखीकरीण कार्यक्रम सम्पन्न भयो |