Yam Prasad Pokharel

Yam Prasad Pokharel

Director General

yampokharel@gmail.com

 Sabitri Aryal

Sabitri Aryal

Research Officer

sabitriaryal@yahoo.com

Sunita Ulak

Sunita Ulak

Research Officer

sunitaulak@yahoo.com

Shiva Khanal

Shiva Khanal

Under-Secretary (Tech.)

khanalshiva1@gmail.com

Bimal Kumar Acharya

Bimal Kumar Acharya

Survey Officer

dangalibimal@yahoo.com

Thakur Subedi

Thakur Subedi

Research Officer

ecothakur@yahoo.co.in

Rajkumar Giri

Rajkumar Giri

Forest Inventory Officer (Under-Sectretary Tech)

Manju Ghimire

Manju Ghimire

Asst.Research Officer

Ananda Khadka

Ananda Khadka

Assistant Research Officer

anandakhadka@gmail.com

Sangita Shakya

Sangita Shakya

Cartographer

sangita_bajra@yahoo.com

Santosh Kumar Poudel

Santosh Kumar Poudel

Section Officer

santoshkpoudyal@gmail.com

Amul Kumar Acharya

Amul Kumar Acharya

Assistant Research Officer

acharya.amulkumar@gmail.com

Bishnu Prasad Dhakal

Bishnu Prasad Dhakal

Assistant Research Officer

dhakalbp.shorea@gmail.com

Kiran Kumar Pokharel

Kiran Kumar Pokharel

Assistant Scientific Officer

kiran_pokh@yahoo.com

Prakash Lamichhane

Prakash Lamichhane

Assistant Research officer

 Sumitra K.C.

Sumitra K.C.

Assistant Research Officer

Raja Ram Aryal

Raja Ram Aryal

Assistant Research Officer

rajaram.aryal@gmail.com

 Apsara Poudel

Apsara Poudel

Survey Officer

paudelaps@gmail.com

 Keshab Ghimire

Keshab Ghimire

Assistant Research Officer

ksavgh048@gmail.com

 Dipak Mahatara

Dipak Mahatara

Assistant Research Officer

 Bimala Lama

Bimala Lama

Assistant Research Officer

bimalalama386@gmail.com

Dipesh kumar Sharma

Dipesh kumar Sharma

Assistant Research Officer

dipeshasharmadiya2015@gmail.com

Sabina Maiya Prajapati

Sabina Maiya Prajapati

Asst.Training Officer

Kumari Mina Poudel

Kumari Mina Poudel

Asst. Soil Chemist

 Nirmala Phuyal

Nirmala Phuyal

Asst. Scientific Officer

nirmalaphuyal@gmail.com

 Kapil Subedi

Kapil Subedi

Nayab Subba

kapilpdsubedi@yahoo.com

 Netra Prasad Aryal

Netra Prasad Aryal

Nayab Subba

aryalsafal2@gmail.com

 Pratima Kafle

Pratima Kafle

Assistant Libarian

pratima_gyawali@yahoo.com

 Shivaram Dhungana

Shivaram Dhungana

Lab.Assistant

Site Visited : logo creation